• dau-title
  • VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN
  • cuoi-title

CẢM NHẬN CỦA BẠN DU HỌC SINH

Tôi là TRẦN THANH HUY. Sinh ngày 25/08/1998. Là học sinh trường THPT Trung Phú niên học 2013-2016. Nghỉ hè niên học 2014-2015 tôi đã bắt đầu học tiếng nhật tại Du Học Nhật Bản Vầng Sáng, sau khi tốt nghiệp THPT tôi đã đậu N5, kể từ khi đó…

border
circle-japan

Công ty TNHH tư vấn du học Nhật Bản Vầng Sáng được thành lập năm 2016 bởi các du học sinh đã từng học tập và làm việc tại Nhật Bản, Vầng Sáng  đã và đang nỗ lực góp phần nối liền khoảng cách giữa hệ thống giáo dục của Việt Nam với hệ thống giáo dục tiên tiến của Nhật Bản bằng cách liên tục cải thiện, nâng cao chất lượng tư vấn du học Nhật Bản.